Softshell tuigen mini

Deze Y tuigen zijn uiteraard ook volgens het Just for dogs model gemaakt alleen dan geschikt voor de kleine honden!